1. יש שוני גדול בין הבנקים השונים ואף בין סניפים שונים של אותו בנק – אם תיכנסו לשלושה סניפים של אותו בנק סביר שבכל סניף תקבלו הצעה שונה.
 
2. אם תבקשו מהבנק משכנתה של 1,000,000 ש"ח, ניתן יהיה לייצר הפרש של כ 150,000 ש"ח בין התמהיל האופטימלי ובין הצעת הבנק.
 
3. הבנק מרוויח מהכסף שהוא מוכר ללווים. יש לו אינטרס להציע תמהילים מסויימים שהם לגמרי לא בהתאם לאינטרסים של הלווים.
 
4. הבנק בוחן את טיב הלווה וקובע עבורו דרוג מסויים שמוביל לריביות המינימום שהבנק יהיה מוכן לתת לו. כלומר, שני לווים שיכנסו לאותו סניף, ויבקשו את אותו סכום ואותו תמהיל בדיוק, יקבלו ריביות שונות.
 
5. משכנתה לא חייבים לקחת בשלושה מסלולים וכמובן לא לאותה תקופה בכל מסלול.
 
6. כשמגיעים לבנק לבקש אישור עקרוני, ומקבלים אותו, זה ממש לא אומר שלבסוף אכן יאשרו לכם את המשכנתה. צריך להזהר כדי לא להפסיד את הפיצוי המוסכם בעסקה.
 
7. גם אחרי שחותמים על משכנתה בבנק, עדיין יש מצב שהבנק לא ייתן לכם את הכסף של המשכנתה.
 
8. לאחר שחותמים על המשכנתה בבנק – הריביות עדיין לא סופיות ויכולות להשתנות.
 
אלה רק חלק מהעובדות שכדאי לדעת לפני שניגשים לבנק לבקש משכנתה.
חשוב להבין שלכל פרט קטן יש משמעות כספית גדולה מאוד !