סוגי העסקאות

סוגי העסקאות

משכנתה חדשה

מיחזור משכנתה קיימת

הלוואה לכל מטרה במשכון נכס קיים

משכנתה הפוכה לגיל השלישי

משכנתה חדשה

רכישת בית היא לבטח אחת העסקאות החשובות שנעשה בחיים אם לא החשובה שבהן וסביר שסכום הכסף הכרוך  בכך יהיה הגבוה ביותר שנשקיע בחיינו עם השפעה משמעותית על ההתנהלות הפיננסית שלנו ושל משפחתנו לאורך שנים רבות. משכנתא היא הלוואה של סכום גבוה לתקופה ארוכה וכדי שהמלווה יהיה בטוח שיוכל לקבל את כספו חזרה ע"פ התנאים שנקבעו, הוא דורש בטחונות ובעיקר שעבוד של נכס לטובתו בסכום גבוה יותר מסכום ההלוואה שנתן.

לנטילת משכנתה יש יתרונות רבים:

 1. אפשר להגיע לבעלות על נכס גם עם הון עצמי של כרבע מהעלות.
 2. פריסה ארוכת שנים שבמהלכן נטל התשלום החודשי יכול לרדת עקב עליית שכר, שחיקה אינפלציונית, צבירת הון כספי ממקורות אחרים (קרנות השתלמות, בונוסים, ירושה, זכיה כספית וכ').
 3. עליית ערך הנכס מעבר לעלות הכסף (לדוגמה, עלות הכסף 100% אך עליית ערך הנכס 200% בתקופה)
 4. ניתן להשכיר את הנכס ולממן את הכסף ובסוף תקופה נשארים עם נכס שמימן את עצמו.
 5. קבלת בעלות על כלי פיננסי מצוין שבהשוואה למניה הנסחרת בשוק ההון, הנכס מספק עליה שוטפת בערך + דיווידנד קבוע (שכ"ד במידה והנכס יושכר)
 6. גמישות מסוימת לשינויים בעתיד (סילוק מוקדם, פריסה שונה, תוספת כספית ועוד)

אבל, קיימים גם סיכונים

 1. עליה בריביות ו/או במדד המחירים, מה שיגדיל משמעותית את סכום ההחזר ואת היתרה הכללית של הסכום להחזר.
 2. הפסקה או קיטון בהכנסה.
 3. שינויים באורח החיים כתוצאה ממחלה, הגדלת משפחה, גירושין וכ'.

מה הטיפול שלי

נבין מכך, שאם ניקח סיכונים אלה בחשבון וניתן להם מענה תכנוני מתאים, נוכל למנף את היתרונות הרבים של המשכנתא תוך מזעור סיכונים לעתיד. יש להבין שגם לבנקים יש צורך במזעור סיכונים וכן נקבעו קריטריונים ובדיקות לפני אישור מתן הלוואה. התכנון שנבצע יהיה בכפוף לקריטריונים אלה ע"מ שנהיה בטוחים שההלוואה תאושר בתנאים הטובים ביותר.

מיחזור משכנתה

היות וההלוואה נלקחת לתקופה ארוכה, סביר מאוד שבמהלך הזמן יתחוללו שינויים מסוימים בתנאי השוק או במצב הלווים ויהיה צורך לבצע שינויים במשכנתא. הסיבות העיקריות הן:

 1. שינוי בתנאי השוק כך שהריביות ירדו באופן משמעותי ויש אפשרות להוזיל את היתרת המשכנתה.
 2. נרצה להעלות או להוריד את הסכום החודשי עקב שינוי בהשתכרות לדוגמה
 3. נרצה לפרוע חלק משמעותי מההלוואה.
 4. שינויים אישיים עקב, קיטון/ גידול בהכנסה, נישואין / גירושין, מחלה (חו"ח) וכו'.

אפשרות לבצע מחזור היא מאוד משמעותית ויש הכרח ממש לבדוק בכל שנה אם יש כדאיות לבצע זאת. נדגיש שירידה קטנה בריבית משמעות גדולה מאוד על כל תנאי המשכנתה (בשל אפקט 'ריבית דה ריבית' ).

מה הטיפול שלי

כדי לבצע בדיקת היתכנות וכדאיות, נזמין  'דוח יתרות לסילוק' מהבנק, שם נמצא את כל הסכומים ע"פ המסלולים והרביות וגם את עלויות הפירעון. ע"פ סכומים אלה, נבצע סימולציות לתמהילים חדשים, כלומר תנאי משכנתה חדשים – נשווה תוצאות חדשות מול קיימות ועל פיהן לקבל החלטה אם לבצע תהליך מחזור. אם נמצא שקיים פער משמעותי בעלויות וכן מענה לשינויים שביקשנו, נצא לתהליך של מיחזור.

אגב, לפעמים עולה שאין הצדקה לבצע מיחזור וגם זאת תוצאה טובה. נודיע לכם שיש לכם משכנתה טובה שבשלב זה לא כדאי לבצע שינויים ובעתיד נבדוק שוב.

משכנתה לכל מטרה

לעיתים מגיעים למצב בו נדרש לנו סכום כסף משמעותי שהוא לא לצורך רכישת דירה באופן ישיר. לדוגמה:
שיפוץ והרחבת הבית

 • החלפת הלוואות קטנות בתנאים לא טובים בהלוואה עם תנאים משופרים
 • הורים שרוצים לעזור לילדיהם
 • גישור – מצב בו רוצים לשפר דיור. נדרשים לשלם סכום עבור נכס חדש לפני שמספיקים למכור נכס קיים. במצב זה ניתן לקחת הלוואה מהבנק שתוחזר כשנמכור את הנכס הישן.

בעקרון, ניתן לקחת הלוואות רגילות מבנקים למטרות אלה אבל, הן יאושרו בד"כ בסכומים נמוכים יחסית, בריביות גבוהות ובתקופת פרעון קצרה.

מנגד, ניתן לקחת 'משכנתא לכל מטרה', ובה, הבנק ממשכן נכס ששוויו יהיה לפחות פי שניים מסכום ההלוואה שנקבל, וזה מהווה עבור הבנק ביטחון מצויין לכן הוא יסכים לאשר הלוואת כסף בסכום גבוה, עם ריבית נמוכה יחסית להלוואות רגילות ועם פריסה ארוכת שנים שתביא להחזר חודשי נמוך.

לכן, אם בבעלותנו נכס נדל"ני ואנו זקוקים להלוואה, מאוד כדאי לשקול נטילת משכנתה.
הפער הכספי יהיה משמעותי מאוד.

מה הטיפול שלי

יש צורך לבדוק את כל הנתונים: כמה כסף צריך בדיוק, בדיקת שווי הנכס, אם קיימת כבר משכנתא – יש להוציא יתרות לסילוק היות וניתן יהיה לקבל עד 50% משווי הנכס פחות יתרת המשכנתא הקיימת (כמובן ששווה כבר לבדוק מיחזור), הכנת כל המסמכים לבנק להוכחת סיבת הבקשה.

ב'משכנתה לכל מטרה הריביות בד"כ גבוהות ממשכנתה לדיור, לכן יש חשיבות מיוחדת לניהול המשא ומתן מול הבנקים.

משכנתא הפוכה לגיל השלישי

משכנתא הפוכה לבני 60 ומעלה, היא הלוואה בשעבוד דירת מגורים שיכולה לשמש לכל מטרה, עם יתרון גדול – אין בגינה החזרים חודשיים.

הבית שבבעלות הלווה מהווה בטוחה לטובת ההלוואה.

ניתן לקבל את כל ההלוואה כסכום חד פעמי או למשוך אותה בחלקים, על פי רצונכם.

החזר ההלוואה מתבצע בדרך כלל במועד מכירת הבית על ידי הלווים או על ידי השארים.

הריבית הנצברת על הקרן שניטלה מתווספת לסכום ההלוואה ומשולמת בעת החזר ההלוואה.

הלוואה גמישה – במהלך חיי ההלוואה ניתנת האפשרות לפרוע אותה, במלואה או בחלקה, בכל עת וללא קנסות.

הלוואה זו מאפשרת בעצם:

לקבל סכום כסף גדול, לא לשלם כלום בשוטף (אפילו 20 שנים), להמשיך ולהתגורר בבית כרגיל,

סכום ההלוואה יוחזר ע"י היורשים, לא על ידכם.

 

עבור מה כדאי לקחת הלוואה זו ?

 • סיוע לילדים
 • שדרוג רמת מחיה
 • הגדלת הכנסה שוטפת
 • סגירת חובות קודמים
 • הנאה והגשמת חלומות
 • מימון לרכישת נכס נוסף.
 • הון עצמי למעבר לדיור מוגן

מה הטיפול שלי

 1. נבדוק את הזכאות
 2. נבצע תכנון ספציפי עבורכם
 3. נכין את תיק הבקשה
 4. נבצע בדיקות מהיכן כדאי לקחת את ההלוואה
 5. נטפל בפרוצדורות ונלווה עד קבלת הכסף.